Co je Biorezonance ?


Biorezonanční metoda patří stejně jako např. homeopatie, akupunktura a jiné metody přírodní léčby do oblasti tzv. "alternativní medicíny". Používá se v humánním lékařství již více než 25 let. Jedná se o aplikaci kvantové fyziky v medicíně. Podle poznatků kvantové fyziky mají materiální částice jak vlnový tak i částicový charakter. To znamená, že hmota je vlastně energie a všechny substance - tedy i všechny buňky, části těla, ale také viry, bakterie, pyly, toxiny, nikotin atd. - mají elektromagnetické vyzařování, tzv. frekvenční vzorek.

Provádí se přístrojem, který pracuje na biofyzikálním principu a zjednodušeně řečeno komunikuje s organismem pomocí elektromagnetických frekvenčních vzorků, které upravuje a vrací zpět. Umožňuje nám tak pracovat s frekvenčním vzorem substancí, bakterií, virů, alergenů atd. Principem je zjištění příčiny, která narušuje rovnováhu organismu ( patogeny, zevní prostředí, blokády) a následně tyto zátěže vyvést. Tím se poškozené energetické systémy stabilizují a dochází k obnovení samoregulační schopnosti organismu.

Na následujících stránkách bych Vás chtěla informovat o pozadí chronických poruch zdraví a představit Vám biorezonanční metodu Bicom. Třeba právě u Vašich potíží nabízí šanci nalézt dosud neobjevené příčiny Vašich zdravotních problémů.

Buňky spolu komunikují


Žijeme v období komunikace a informací. Je na čase, abychom si uvědomili, že tělo může fungovat a regulovat pouze tehdy, když se v něm odehrává správná komunikace a tím i výměna informací mezi buňkami. Výzkum biofotonů vychází z toho, že buňky spolu komunikují prostřednictvím "světelných blesků" (vyzařování fotonů) - vyměňují si informace přes určité frekvence. Zatěžující vlivy nebo substance mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami. Ve zdravém těle funguje tato výměna informací bez překážky. Tak může každá buňka popř. každá část těla splnit svůj úkol.Pokud tělo ovlivňují rušivé substance (jedy, viry, bakterie atd.) nebo zatěžující záření, mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.

Narušení buněčné komunikace


Pokud je komunikace mezi buňkami narušena, je také ztížena jejich práce, což se může rychle projevit nejprve prostřednictvím více či méně jasných poruch existenciální orientace (duševního stavu), poklesu výkonu, chronické únavy a později také organickými změnami a tomu odpovídajícími symptomy. Symptomy se objevují nejčastěji tam, kde již nějaká slabina existuje (často také podmíněno dědičností).

Individuální a precizní zjištění zátěží

Mimobuněčná tekutina lidského těla není jen vyživovací médium buněk. Slouží také jako "zvláštní skládka odpadu" pro zatěžující látky v případě, pokud jsou vylučovací orgány jako např. játra/žluč, ledviny, střevo atd. přetíženy. Protože voda je kromě toho optimální registr informací, ukládají se zde také informace zatěžujících substancí. Tato oblast není pro laboratorní metody lehce přístupná. Na biofyzikální úrovni mohou být takové zátěže většinou rychle a bezbolestně testovány. Přístroj BICOM zde nabízí cennou pomoc. Tak lze v mnoha případech zjistit, jaké zátěže mohou vést u pacientů k zdravotním poruchám (např. bakterie, viry, elektrický smog, materiály používané ve stomatologii, alergeny atd.).

Regulace a podpora těla

Vlastní tělesná regulace může být prostřednictvím biorezonanční terapie BICOM podporována a urychlována. Komunikace mezi buňkami může opět neomezeně probíhat. Zátěžové látky tak mohou být uvolněny a vyloučeny. Po vyloučení škodlivin pomocí přístroje BICOM se organismus dostává zpět do rovnováhy a je schopen poradit si se zátěžovými látkami.Podrobněji o biorezonanci:   www.bicom-optima.cz, www.biorezonance.org

„ Lidé obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví. ”